Diğer Kararlar

20.07.2023 Tarihinde Yayınlanan Futbol İl Disiplin Kurulu Kararları

KARARNO                  : 2022 – 2023/ 34
KARAR TARİHİ           : 20 / 07 / 2023                   İl disiplin kurulu, toplantı nisabı mevcut olmakla  Cengiz Tuğral  Başkanlığında toplandı.           
                   Gündemdeki dosyaların incelenmesine geçildi. Dosyaların incelenmesi ve görüşülmesi sonucunda:
               1) 09.07.2023 günü 18 Mart Sentetik Çim Stadında oynanan Gökçeadaspor 1.Amatör – Yenicespor 1.Amatör müsabakasında, Gökçeadaspor oyuncusu 3 sırt numaralı Emre Can AKIN’ nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret eylemini gerçekleştirdiği sabit görülmekle, eylemine uyan FDT’ nın 41/1-a, 13.maddeleri gereğince taktiren 2 maç müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına;

FDT’ nın 87. maddesi 1. Fıkrası gereğince kesin olarak;

2) 09.07.2023 günü 18 Mart Sentetik Çim Stadında oynanan Gökçeadaspor 1.Amatör – Yenicespor 1.Amatör müsabakasında, Gökçeadaspor oyuncusu 5 sırt numaralı Hakan ŞENOL’ un rakip oyuncularına saldırmaya teşebbüs ettiği, rakip takım taraftarlarına küfür ettiği sabit görülmekle, eylemlerine uyan FDT’ nın 41/1-a, 44/1-a, 13.maddeleri gereğince taktiren 4 maç müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına;

3) 09.07.2023 günü 18 Mart Sentetik Çim Stadında oynanan Gökçeadaspor 1.Amatör – Yenicespor 1.Amatör müsabakasında, Yenicespor taraftarlarının müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte, müsabaka hakemlerine ve rakip takım oyuncularına su şişesi fırlattıkları, fırlatılan şişelerden bir tanesinin müsabaka hakeminin ayak bileğine isabet ettiği, taraftarların bir kısmının sahaya girdiği, seyircilerin eylemleri nedeniyle olaylardan sorumlu olan Yenicespor Kulübünün, eyleme uyan FDT’ nın 52/2 maddesi uyarınca, taktiren 2 maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına;

               FDT’ nın 87. maddesi 2. fıkrası gereğince, tebliğ tarihinde itibarenyedi gün içinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere;

               Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ CEZA KARARLARI

2. AMATÖR LİG
KARAR NO          : 11
KARAR TARİHİ: 18.06.2023
MÜSABAKA                                                                                                                TARİH                 
1- EZİNE 22 EYLÜL SPOR – Ç.ATLETİK GSK                                                                        16.07.2023
     Müsabakadaki eylemleri nedeniyle, Ezine 22 Eylül Spor oyuncusu 9 forma ve 4008957 lisans numaralı  
     Nuri KANBUROĞLU’ nun FDT’ nın 92/4. maddesi gereğince ihraç olduğu müsabakayı izleyen ilk
     müsabakada oynatılmamasına;         

     Müsabakadaki eylemleri nedeniyle, Çanakkale Atletik GSK oyuncusu 23 forma ve 1632858 lisans
      numaralı  İbrahim GEZGİN’ in FDT’ nın 92/4. maddesi gereğince ihraç olduğu müsabakayı izleyen ilk
      müsabakada oynatılmamasına;        
                                                                                                                               
Oy birliği ile karar verilmiştir.  

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır